IB Oskar ny_logga_vit

Dataanalys Artificiell Intelligens

IngenjörsByrån Oskarshamn kan hjälpa er med:

– Beräkningar,
– Datahantering,
– Dataanalyser,
– Artificiell Intelligens
– Utbildningar

Kunder finns framförallt inom energi- och industrisektorn.

Har ni optimerat eran data?

Områden som jag kan hjälpa er med:

Dataanalys och Dataflöden som:

Stordataanalys, Molntjänster (Azure och AWS), Datavisualisering, Dataflödesautomatisering, Datautvinning (Data mining)

Artificiell Intelligens som:

Djupinlärning (Deep Learning) och Maskininlärning (Machine learning)

Men även övriga tjänster såsom:

Pythonexpertis, Matlab, Utredningar, Simuleringar, Databasutveckling (triggers, serveragentjobb mm), Utbildning

Datautvinning

Med datautvinning kan man söka efter olika variabler för att hitta flera intressanta och oväntade mönster och samband. Man söker efter information som sedan blir föremål för en analys och som i sin tur leder fram till nya beslut för att föra verksamheten framåt. I en datautvinning undersöker man olika informationskällor i en kombination av statistik, avancerad dataanalys och artificiell intelligens.

Har ni optimerat eran datautvinning?

Datavisualisering

För att kunna göra all den mängd data man får ut av dataanalys begriplig så är datavisualisering ett mycket viktigt verktyg. Utmaningen ligger i att kunna se alla samband genom att enbart fokusera på siffror. Med hjälp av datavisualisering blir det enklare att berätta det man vill berätta och när man granskar data i visuellt format, så framträder mönster, samband och andra insikter på ett tydligt sätt. Så genom att anpassa data till en form, som är lättare att förstå och som belyser trender och avvikelser så ökar tydligheten. En bra visualisering gör berättandet förståeligt, genom att lyfta fram den användbara informationen och ta bort allt brus från data.

Har ni optimerat eran datavisualisering?

Maskininlärning, Artificiell Intelligens

Är en teknisk disciplin som bygger på upptäckt mönster i datamängder. Maskininlärning handlar om att kunna skapa modeller som har förmågan till att lära och skapa logik. Detta sker genom stora mängder med data där korrelationen mellan omfattningen av data samt erfarenhet och kvaliteten på resultatet.

Kan AI användas i er verksamhet?

Djupinlärning, Artificiell Intelligens

Man kan säga att djupinlärning är en specifik variant av maskininlärning. Djupinlärning utgår från att genom matematiska analysmodeller efterlikna funktionen i den mänskliga hjärnan. Dessa byggs upp som neutrala nätverk i en uppbyggnad av flera olika lager, där antalet lager som dessa modeller kan byggas upp kring, relaterar till begreppet djup.

Kan AI användas i er verksamhet?

Stordataanalys

Med stordataanalys kan jag hjälpa dig, att undersöka stora mängder av data, för att hitta dolda mönster, korrelationer och insikter av betydande värde. Med den teknik som finns idag är detta en process, där man får svar nästan omedelbart. Detta leder så klart till smartare användning av resurser en effektivare verksamhet och därmed högre vinster. Stordataanalys benämns ofta som ett enda system eller lösning men i själva verket består den av många olika enskilda tekniker och verktyg, som alla arbetar tillsammans för att lagra, skala, flytta och analysera data.

Har ni optimerat eran dataanalys?

Kontakta mig

Välkommen att höra av er till mig för mer information.

Fyll gärna i kontaktformuläret 

Copyright 2022 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå